WET OP BEHOUD CREATIVITEIT

Een open brief

Beste ondertekenaars ‘Wet op behoud creativiteit’,

Op 23 oktober ondertekenden jullie een manifest waarmee jullie beloven je sterk te maken om creativiteit in de samenleving te stimuleren. Zodat iedere Brabander zijn creatieve vermogen kan ontdekken, ontwikkelen en gebruiken. Een prachtig besluiten waar ik, als initiatiefnemer van The Living Museum Tilburg, heel blij van wordt.

Al twee jaar biedt The Living Museum een succesvol podium aan mensen met ervaringen op het gebied van dakloosheid, verslaving of psychiatrische problemen. We nodigen ze uit om middels het maken van kunst en het uitwisselen van ervaringen te werken aan persoonlijk herstel. The Living Museum is geen dagbestedingsplek en staat los van professionele zorg.

Kunst helpt mensen om hun verhaal te vertellen, creëren werkt als uitlaatklep en kan helpen anders naar een situatie te kijken, wat weer leidt tot nieuwe inzichten, sociale inclusie en persoonlijk herstel. De gecreëerde werken leiden tot gevoel van eigenwaarde (trots), dialoog, onderling begrip en werken anti-stigmatiserend.

“Turn your vulnerability into a weapon, trough art” – Janos Martin (oprichter Living Museum, NY)

Naast mensen met geleefde ervaring nodigen wij ook buurtbewoners, hulpverleners en mensen uit het bedrijfsleven uit om anders te gaan kijken. Want anders kijken is anders zien! Of zoals Henri Swinkels het zo mooi omschreef "Creativiteit is de bron van vernieuwing en innovatie. Het laat je anders naar dingen kijken, onorthodoxe oplossingen verzinnen waardoor we ook complexe problemen kunnen oplossen. Het is een eigenschap waar je in alle aspecten van je leven iets aan hebt. En daarom moeten we al het mogelijke doen om creativiteit te behouden, te stimuleren en te versterken.”. En over deze laatste zin wil ik het graag met jullie hebben. “Al het mogelijke doen…”

broken image

Al 2 jaar weten wij creativiteit te stimuleren, mensen anders te laten kijken en nodigen wij tijdens onze workshops, exposities en kunstprojecten mensen uit om buiten de geijkte paden te zoeken naar oplossingen. Na 2 jaar lang een succesvol rondreizend circus te zijn geweest, willen wij voet aan de grond. We hebben bewezen dat we een waardevolle aanwinst zijn op gebied van kunst, ontmoeting en herstel.

De steun van het publiek hebben we al. Dat bleek vorige jaar wel tijdens ‘Met het oog op 2018’ (waarbij Tilburgers konden stemmen op burgerinitiatieven) en we zien het nu weer tijdens de onlangs gestarte crowdfundingcampagne. Ook steeds meer bedrijven en fondsen ondersteunen The Living Museum Tilburg.

Wat zegt u er van….? Gaat deze wet het sluitstuk zijn op onze begroting? Durven jullie het verschil te maken? Af te wijken van de geijkte paden en The Living Museum Tilburg een kans te geven om zich verder te ontwikkelen op een vaste locatie?

 

Rob Haen
Initiatiefnemer The Living Museum Tilburg