• HET NIET ZO GEHEIME KUNSTGENOOTSCHAP VAN TILBURGSE OUTLAWS 

    Het 'Niet Zo Geheime Kunstgenootschap van Tilburgse Outlaws' is een bijzondere groep mensen die een positieve bijdrage levert aan The Living Museum in Tilburg.

     

    Een Tilburgse Outlaw is iemand die grenzen durft te verleggen en zich buiten de geijkte paden begeeft. Iemand die lak heeft aan traditionele wetten. Een Tilburgse Outlaw volgt zijn hart, leeft volgens de tradities en maakt met zijn/haar inzet The Living Museum tot een mooiere plek.