Persbericht wie dit leest is kunst

Inclusief uitnodiging boekenbal

 

Tilburg, 11 oktober 2021   

PERSBERICHT 

WIE DIT LEEST IS KUNST 

Succes van The Living MuseumTilburg vertaalt naar een boek 

Kunst is een beproefd middel om te werken aan herstel. Herstel van ziekte, een gebeurtenis of ingrijpende ervaring. The Living Museum Tilburg is een vrijplaats waar mensen met ‘geleefde ervaring’ (een achtergrond van verslaving, psychiatrie, dakloosheid of detentie) kunst maken, elkaar inspireren en hun talent aan de wereld laten zien en werken aan hun herstel. De kracht van dit concept en het maken van kunst wordt nu vertaald in een boek met als titel: Wie dit leest is kunst.  

Wie dit leest is kunst is een DOE-boek dat inspireert, informeert en aanzet om met je eigen creativiteit aan de slag te gaan. Het gaat niet over wel of geen goede kunst. Het gaat over kunst als middel om je verhaal te ontdekken en te vertellen. Het geeft inzicht over je eigen handelen, talenten en motivaties. Wie dit leest is kunst is een uitnodiging aan iedereen om met zijn eigen creativiteit aan de slag te gaan. Om zelf de helende werking van kunst te ervaren.    

Professionele kunstenaars en outsider-kunstenaars

Kunstenaars van The Living Museum hebben door hun achtergrond vaak een heel eigen kijk op het leven. Die uit zich in het maken van kunst die verassend en eigenzinnig is én inspireert. Zij maken kunst zonder te worden ‘gehinderd’ door een kunstopleiding of de conventies van de kunstwereld. Aandit boek werkten zowel 50 professioneel geschoolde kunstenaars als outsider-kunstenaars mee. Samen creëerden zij vorm en inhoud van dit boek. Het is ook deze co-creatie die dit boek zo sterk en uniek maakt.   

Workshops

In Wie dit leest is kunst, kun je zelfstandig werken. Op jouw manier en in je eigen tempo. Ook bieden we workshops aan waarin je inspiratie opdoet om met het boek te werken en ervaringen uitwisselt. Tijdens de workshop wordt aan de hand van ervaringen van kunstenaars van The Living Museum uitgelegd hoe het boek kan helpen bij je eigen creatieve ontwikkeling en persoonlijk herstel en een start gemaakt met het werken met het boek. 

Bijdragen van kunstenaars en fondsen 

Wie dit leest is kunst is mede mogelijk gemaakt door de vrijwillige bijdrage van ruim 50 kunstenaars, tekstschrijvers en fotografen en dankzij de financiële steun van:Bergmansfonds, Prins Bernard buurtcultuurfonds, Boudewijn van Gorp Stichting, Stichting Jacques de Leeuw, Jopiefonds, Thebe Stimuleringsfonds, Tilburg Akkoord, KunstLoc Brabant en VSB fonds. Het boek verschijnt halverwege oktober en is zowel los verkrijgbaar als te bestellen in combinatie met een workshop.

Crowdfunding 

We vinden het belangrijk dat ‘Wie dit leest is Kunst’ op de juiste plekken en bij de juiste mensen terecht komt; onder de brug, in gevangenissen, de daklozenopvang of (de gesloten) afdelingen van de GGZ. Hier bevinden zich namelijk de mensen voor wie dit boek is gemaakt, maar voor wie het kopen van een boek of kunst(creatie) niet vanzelfsprekend is. Daarom starten we 19 oktober een crowdfunding om 1000 boeken tegen het pay-wat-you-can-principe te kunnen verkopen (losse verkoopwaarde van het boek is 25 euro). De overige opbrengst van het boek en de workshops gaat naar nieuwe projecten van The Living Museum Tilburg.  

Wie dit leest is Kunst Boekenbal 

Op 19 oktober organiseren we het Wie dit leest is Kunst Boekenbal voor de deelnemende kunstenaars, sponsoren en andere betrokken. Dit is tevens de kick-off voor de crowdfunding. 

Meer informatie

Wil je meer informatie over het Wie dit leest is kunst of over de workshops? Stuur dan een mail naar boek@thelivingmuseumtilburg.nl of kijk op www.thelivingmuseumtilburg.nl Je kunt je hier ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Je kunt ons ook volgen op FaceBook en Instagram.      

Noot voor de redactie: U bent vanharte uitgenodigd om bij het Wie dit leest is kunst Boekenbal aanwezig te zijn. Aanvang 19:30 uur. Locatie: NS16. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Haen(06-14230939).